Myanmar medicine
AungTaKhon Sin Tone Ma Nwe A Sar Kyay Lay Naing Say
U Chain Ti A Sar Kyay Say
U Thar Yin Ei Twet Char Par Da Lay Ngan Say Kyaw
AungTaKhon Sin Tone Ma Nwe A Sar Kyay Lay Naing Say

usawm001Regular price: $1.38Sale price: $0.55
U Chain Ti A Sar Kyay Say

usawm002Regular price: $1.00Sale price: $0.40
U Thar Yin Ei Twet Char Par Da Lay Ngan Say Kyaw

usawm003Regular price: $2.60Sale price: $1.04
Shan Yoe Ma A Kyaww Pyay Lain Say
U Ant A Nan Da Thu Kha Thway Cho See Cho Kya Say
A Wai Yar A Maw Lon Nha Lone Arr Toe Say
Shan Yoe Ma A Kyaww Pyay Lain Say

usawm004Regular price: $1.07Sale price: $0.43
U Ant A Nan Da Thu Kha Thway Cho See Cho Kya Say

usawm005Regular price: $1.00Sale price: $0.40
A Wai Yar A Maw Lon Nha Lone Arr Toe Say

usawm006Regular price: $1.38Sale price: $0.55
Aung Ta Marn Shar Saung Lat Pat A Puu Nyein Say
U Kyi Zin See One Lay Kyay Say
U Sai Late Kyar Nit Nay Mahar Phay Say
Aung Ta Marn Shar Saung Lat Pat A Puu Nyein Say

usawm007Regular price: $3.23Sale price: $1.29
U Kyi Zin See One Lay Kyay Say

usawm008Regular price: $1.00Sale price: $0.40
U Sai Late Kyar Nit Nay Mahar Phay Say

usawm009Regular price: $1.38Sale price: $0.55
Lay Phyo Min A Sar Kyay Lay Naing Say
Thiri May Mee Yat Thway Sone Kai Wai Da Nar Pyaut Say
Shwe Yone Min A Nar Lain Say
Lay Phyo Min A Sar Kyay Lay Naing Say

usawm010Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Thiri May Mee Yat Thway Sone Kai Wai Da Nar Pyaut Say

usawm011Regular price: $2.98Sale price: $1.19
Shwe Yone Min A Nar Lain Say

usawm012Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Shwe Thway Tha Nge Nar Yin Luu Say
Hla Pyo Phyu A Mar Yould Lain Say
Shan Pyo Mal Shwe Yote Hlwar Thway Say Agyi
Shwe Thway Tha Nge Nar Yin Luu Say

usawm013Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Hla Pyo Phyu A Mar Yould Lain Say

usawm014Regular price: $1.50Sale price: $0.60
Shan Pyo Mal Shwe Yote Hlwar Thway Say Agyi

usawm015Regular price: $1.40Sale price: $0.56
Lin Zhi Dan Kyay Lain Say
Luu Pyan Taw Padamyar Arr Toe Say Mhote
Myat Thu Kha Asi Kya Say
Lin Zhi Dan Kyay Lain Say

usawm016Regular price: $1.30Sale price: $0.52
Luu Pyan Taw Padamyar Arr Toe Say Mhote

usawm017Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Myat Thu Kha Asi Kya Say

usawm018Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Mhan Cho Late Khaug Pyout Say Pyar
Mhan Cho Talate Pyaw A Tan Kaung Chaung Soe Pyout Say
Yoke Pyo Thway Toe Yaw Gar Say Pyar
Mhan Cho Late Khaug Pyout Say Pyar

usawm019Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Mhan Cho Talate Pyaw A Tan Kaung Chaung Soe Pyout Say

usawm020Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Yoke Pyo Thway Toe Yaw Gar Say Pyar

usawm021Regular price: $1.45Sale price: $0.58
Yoke Pyo Arr Yone Kyawl Arr Toe Say Pyar
You Pa Nu Pyo One Mhan Say
Mingalar Shwe Oak A Sar Eain Yaw Gar Thout Say
Yoke Pyo Arr Yone Kyawl Arr Toe Say Pyar

usawm022Regular price: $1.25Sale price: $0.50
You Pa Nu Pyo One Mhan Say

usawm023Regular price: $0.80Sale price: $0.32
Mingalar Shwe Oak A Sar Eain Yaw Gar Thout Say

usawm024Regular price: $1.15Sale price: $0.46
Mi Ga Thi A Kyawl Pyay Lain Say
Mone Ywar Sayar Moe Shout Ta Lone One Mhan Say
Maw Ri Ya Man Say
Mi Ga Thi A Kyawl Pyay Lain Say

usawm025Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Mone Ywar Sayar Moe Shout Ta Lone One Mhan Say

usawm026Regular price: $1.27Sale price: $0.51
Maw Ri Ya Man Say

usawm027Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Pan Wut Hmone Thway Thant Say
Phyu Sin Myittar Kyauk Kat Say
Phyu Sin Myittar A Thel Say
Pan Wut Hmone Thway Thant Say

usawm028Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Phyu Sin Myittar Kyauk Kat Say

usawm029Regular price: $1.65Sale price: $0.66
Phyu Sin Myittar A Thel Say

usawm030Regular price: $1.52Sale price: $0.61
Phyu Sin Myittar Na Lone Say
Zar Ti Won Ga A Sar Phyat Mahar Phyay Say Gyi
Zar Pyan Lay Ka Toe Yat Sar
Phyu Sin Myittar Na Lone Say

usawm031Regular price: $1.93Sale price: $0.77
Zar Ti Won Ga A Sar Phyat Mahar Phyay Say Gyi

usawm032Regular price: $1.82Sale price: $0.73
Zar Pyan Lay Ka Toe Yat Sar

usawm033Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Zaw Gyi Lat Swal Arr Toe Say Mhote Ahtoo
Tun Shwe War Ahtoo Htote A Kyawl Phyay Dam Kyay Lain Say
Doe Kyaung Thar Chaung Soe Pyout Say
Zaw Gyi Lat Swal Arr Toe Say Mhote Ahtoo

usawm034Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Tun Shwe War Ahtoo Htote A Kyawl Phyay Dam Kyay Lain Say

usawm035Regular price: $1.05Sale price: $0.42
Doe Kyaung Thar Chaung Soe Pyout Say

usawm036Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Day Wa Yat Kha A Kyate Kyay A Nu Byu Man Say
Sein Ta Pwint Ta Pin Tai Mya Nan Say Pyar
Sein Ta Pwint Thway Cho See Cho Kya Say
Day Wa Yat Kha A Kyate Kyay A Nu Byu Man Say

usawm037Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Sein Ta Pwint Ta Pin Tai Mya Nan Say Pyar

usawm038Regular price: $1.77Sale price: $0.71
Sein Ta Pwint Thway Cho See Cho Kya Say

usawm039Regular price: $1.43Sale price: $0.57
Sanda Mon See One Lay Mhan A Kyawl Pyay Myat Si Kyi Say
Sayar Gyi U Hla Kyaw Nan Twin See One Thway Lay Nyi Nyut Say
Ga Lone Yar Zar A Kyawl Lain Say
Sanda Mon See One Lay Mhan A Kyawl Pyay Myat Si Kyi Say

usawm040Regular price: $1.07Sale price: $0.43
Sayar Gyi U Hla Kyaw Nan Twin See One Thway Lay Nyi Nyut Say

usawm041Regular price: $1.18Sale price: $0.47
Ga Lone Yar Zar A Kyawl Lain Say

usawm043Regular price: $0.95Sale price: $0.38
Gone Yay A Sit Yaung Kite Lay Fat Nar Thout Say Pyar
Sat Kyar Min Myat Si Kyi A Kyawl Pyay Say Pyar
Sat Kyar Min Tha Myar Ni A Thae Say
Gone Yay A Sit Yaung Kite Lay Fat Nar Thout Say Pyar

usawm044Regular price: $1.05Sale price: $0.42
Sat Kyar Min Myat Si Kyi A Kyawl Pyay Say Pyar

usawm045Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Sat Kyar Min Tha Myar Ni A Thae Say

usawm046Regular price: $2.17Sale price: $0.87
Sa Tu Ma Du
Koe Par Say
Kay Thi Pan One Pyawt A Kyawl Pyay Say
Sa Tu Ma Du

usawm047Regular price: $1.93Sale price: $0.77
Koe Par Say

usawm048Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Kay Thi Pan One Pyawt A Kyawl Pyay Say

usawm049Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Kyar Ma Naing Lay Bat Nar Kyee Paung Pyawt A Kyawl Pyay Say
Kyar Ma Naing A kyawl Tat,Thway Toe Lay Bat Nar Pyout Say
Koon Ywat Pone Chaung Soe Pyauk Say
Kyar Ma Naing Lay Bat Nar Kyee Paung Pyawt A Kyawl Pyay Say

usawm050Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Kyar Ma Naing A kyawl Tat,Thway Toe Lay Bat Nar Pyout Say

usawm051Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Koon Ywat Pone Chaung Soe Pyauk Say

usawm052Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Khayan Myo Sayar U Chit Tin Dawn Nha Lone Arr Toe Say Pyar
Khayan Myo Sayar U Chit Tin Dawn Shwe Arr Toe Say
Gyin Shout Sin Tone Ma Nwe A Sar Kyay Say Buu
Khayan Myo Sayar U Chit Tin Dawn Nha Lone Arr Toe Say Pyar

usawm053Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Khayan Myo Sayar U Chit Tin Dawn Shwe Arr Toe Say

usawm054Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Gyin Shout Sin Tone Ma Nwe A Sar Kyay Say Buu

usawm055Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Shwe Kyin Nha Lone Thae Chay Say
Fame Dan Kyay A Kyawl Pyay A Yaung kya Lain Say
A Ka Bar Na Nwin Khar Say Lone
Shwe Kyin Nha Lone Thae Chay Say

usawm056Regular price: $1.15Sale price: $0.46
Fame Dan Kyay A Kyawl Pyay A Yaung kya Lain Say

usawm057Regular price: $4.00Sale price: $1.60
A Ka Bar Na Nwin Khar Say Lone

usawm058Regular price: $1.25Sale price: $0.50
U Chain Ti Kalay Lay Pote Htote Say
U Sai A Kyawl Lain Say
Inn Wa Lay Nar Pyauk Say
U Chain Ti Kalay Lay Pote Htote Say

usawm059Regular price: $1.00Sale price: $0.40
U Sai A Kyawl Lain Say

usawm060Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Inn Wa Lay Nar Pyauk Say

usawm061Regular price: $1.00Sale price: $0.40
A Ba Hta Shu Say
Fame See Kyauk Pyaw Say
Fame Thae Chay Kyauk Pyaw Say
A Ba Hta Shu Say

usawm062Regular price: $1.43Sale price: $0.57
Fame See Kyauk Pyaw Say

usawm063Regular price: $7.00Sale price: $2.80
Fame Thae Chay Kyauk Pyaw Say

usawm064Regular price: $15.00Sale price: $6.00
Fame Collagen
Fame Sal Pin Arr Say
Fame Shee Pa Dee
Fame Collagen

usawm065Regular price: $15.00Sale price: $6.00
Fame Sal Pin Arr Say

usawm066Regular price: $8.00Sale price: $3.20
Fame Shee Pa Dee

usawm067Regular price: $24.00Sale price: $9.60
Fame Tha Ba Wa Ko Khan Swan Arr Toe Say
Fame A Thae Say
Fame Tha Ba Wa C
Fame Tha Ba Wa Ko Khan Swan Arr Toe Say

usawm068Regular price: $9.00Sale price: $3.60
Fame A Thae Say

usawm069Regular price: $10.00Sale price: $4.00
Fame Tha Ba Wa C

usawm070Regular price: $6.00Sale price: $2.40
Fame Nha Lone Say
Fame Arr Yone Kyawl Say
Fame Myat Si Say
Fame Nha Lone Say

usawm071Regular price: $12.00Sale price: $4.80
Fame Arr Yone Kyawl Say

usawm072Regular price: $9.00Sale price: $3.60
Fame Myat Si Say

usawm073Regular price: $8.00Sale price: $3.20
Fame See Kyate Yaw Gar Say
Fame Pan Thee Say
Fame Ta Pin Tai Mya Nan Say
Fame See Kyate Yaw Gar Say

usawm074Regular price: $9.00Sale price: $3.60
Fame Pan Thee Say

usawm075Regular price: $12.00Sale price: $4.80
Fame Ta Pin Tai Mya Nan Say

usawm076Regular price: $8.00Sale price: $3.20
Fame Blueberry Say
Fame Chamomile
Fame Na Nwin Say
Fame Blueberry Say

usawm077Regular price: $12.00Sale price: $4.80
Fame Chamomile

usawm078Regular price: $12.00Sale price: $4.80
Fame Na Nwin Say

usawm079Regular price: $10.00Sale price: $4.00
Fame Lin Zhi Say
Fame Green Tea
Fame Taung Sakar Phyu Say
Fame Lin Zhi Say

usawm080Regular price: $8.00Sale price: $3.20
Fame Green Tea

usawm081Regular price: $12.00Sale price: $4.80
Fame Taung Sakar Phyu Say

usawm082Regular price: $18.00Sale price: $7.20
Fame Min Gut Tee Say
Fame Ye Yo Say
Fame Sa Pyit Tee Say
Fame Min Gut Tee Say

usawm083Regular price: $8.00Sale price: $3.20
Fame Ye Yo Say

usawm084Regular price: $6.00Sale price: $2.40
Fame Sa Pyit Tee Say

usawm085Regular price: $10.00Sale price: $4.00
Fame Kha Yan Chin Tee Say
Fame See Cho Kya Say
Fame Pyar Mee Ywet Say
Fame Kha Yan Chin Tee Say

usawm086Regular price: $10.00Sale price: $4.00
Fame See Cho Kya Say

usawm087Regular price: $7.00Sale price: $2.80
Fame Pyar Mee Ywet Say

usawm088Regular price: $7.00Sale price: $2.80
Fame Tha Gyar Ma Kai Say
Fame Dant Da Lon Ywet Say
Fame Alfalfa Arr Say
Fame Tha Gyar Ma Kai Say

usawm089Regular price: $7.00Sale price: $2.80
Fame Dant Da Lon Ywet Say

usawm090Regular price: $6.00Sale price: $2.40
Fame Alfalfa Arr Say

usawm091Regular price: $7.00Sale price: $2.80
Fame Ywet Sone Arr Phyit Say
Fame Jone Myat Nu Say
Fame Sin Tone Ma Nwe
Fame Ywet Sone Arr Phyit Say

usawm092Regular price: $5.00Sale price: $2.00
Fame Jone Myat Nu Say

usawm093Regular price: $7.00Sale price: $2.80
Fame Sin Tone Ma Nwe

usawm094Regular price: $9.00Sale price: $3.60
Shan Yoe Ma A Kite Khal Pyaut A Kyawl Pyay Lain Say
Pan Wutt Hmone A Puu Nyein Say A Khal
Ze Za War A Sar Kyay Say
Shan Yoe Ma A Kite Khal Pyaut A Kyawl Pyay Lain Say

usawm095Regular price: $1.07Sale price: $0.43
Pan Wutt Hmone A Puu Nyein Say A Khal

usawm096Regular price: $1.20Sale price: $0.48
Ze Za War A Sar Kyay Say

usawm097Regular price: $1.30Sale price: $0.52
Shwe Met Mon One Thant One Mhan Say
Shwe Hinthar Tan Ma Naing Kyauk Ma Naing Say Pyar
Tiger Balm A Phyu Yaung
Shwe Met Mon One Thant One Mhan Say

usawm098Regular price: $2.09Sale price: $0.84
Shwe Hinthar Tan Ma Naing Kyauk Ma Naing Say Pyar

usawm099Regular price: $1.32Sale price: $0.53
Tiger Balm A Phyu Yaung

usawm100Regular price: $3.00Sale price: $1.20
Ma Hain Di Sayar Kyaw One Pyaw A Kyawl Pyay Lay Say
Sayar U Thaung Lwin Swel Sone A Sote Say Pyar
Kyaw Shout Paung Pa Yoke Si
Ma Hain Di Sayar Kyaw One Pyaw A Kyawl Pyay Lay Say

usawm101Regular price: $2.23Sale price: $0.89
Sayar U Thaung Lwin Swel Sone A Sote Say Pyar

usawm102Regular price: $1.32Sale price: $0.53
Kyaw Shout Paung Pa Yoke Si

usawm103Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Fame A Yoe Than Mar Say
Fame A Sit Arr Phyit Say
Fame Thway Toe Kya Say
Fame A Yoe Than Mar Say

usawm104Regular price: $7.00Sale price: $2.80
Fame A Sit Arr Phyit Say

usawm105Regular price: $18.00Sale price: $7.20
Fame Thway Toe Kya Say

usawm106Regular price: $6.00Sale price: $2.40
Fame Tha Ba Wa Arr Say
Fame Yay Nyi Sane
U Thein Maung Thri Ya Da Na Sa Pin Than Say
Fame Tha Ba Wa Arr Say

usawm107Regular price: $6.00Sale price: $2.40
Fame Yay Nyi Sane

usawm108Regular price: $9.00Sale price: $3.60
U Thein Maung Thri Ya Da Na Sa Pin Than Say

usawm109Regular price: $1.10Sale price: $0.44
Set Kyar Min A Yoe Kyi Paung Lain Say
Phyan Tone Kaung Du Lar Mee Yat Say
MawlaMyaing U Chit Tin Yat Sar
Set Kyar Min A Yoe Kyi Paung Lain Say

usawm110Regular price: $1.18Sale price: $0.47
Phyan Tone Kaung Du Lar Mee Yat Say

usawm111Regular price: $1.70Sale price: $0.68
MawlaMyaing U Chit Tin Yat Sar

usawm112Regular price: $0.90Sale price: $0.36
Myat Yadanar Shar Song Lat Pat Chat Say
Maw La Myaing U Myar Lay Myo Shit Sal Yat Sar
Tha Gyar Yay Sin Thway Say
Myat Yadanar Shar Song Lat Pat Chat Say

usawm113Regular price: $3.50Sale price: $1.40
Maw La Myaing U Myar Lay Myo Shit Sal Yat Sar

usawm114Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Tha Gyar Yay Sin Thway Say

usawm115Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Aye Nyein Thida A Kyawl Arr Toe Say
Shwe Tha Min A Yoe Kyi Paung Thout Say
U Chain Ti Lay Myo Shit Sal Yat Sar
Aye Nyein Thida A Kyawl Arr Toe Say

usawm116Regular price: $3.00Sale price: $1.20
Shwe Tha Min A Yoe Kyi Paung Thout Say

usawm117Regular price: $3.20Sale price: $1.28
U Chain Ti Lay Myo Shit Sal Yat Sar

usawm118Regular price: $1.00Sale price: $0.40
Fame Dain Chin Say
Fame Tha Ba Wa-A
Sayar Kho Anar Lain Say A Kyi
Fame Dain Chin Say

usawm119Regular price: $18.00Sale price: $7.20
Fame Tha Ba Wa-A

usawm120Regular price: $12.00Sale price: $4.80
Sayar Kho Anar Lain Say A Kyi

usawm042Regular price: $2.42Sale price: $0.97