Ko Tin Hlaing


Ko Than Hlaing Alwam Pyay
Amone Khoon Arr Pay Thanar Par
york char mhar lel ar thee nek phar
Ko Than Hlaing Alwam Pyay

udkoef;vdIif tvGrf;ajy

Singer - Ko Tin Hlaing
ok0331
Amone Khoon Arr Pay Thanar Par

trkef;cGeftm; ay;oem;yg

Singer - Ko Tin Hlaing
ok0332
york char mhar lel ar thee nek phar

ok-0333
tick soung thit pee
tick soung thit pee

ok-0334